เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
• กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง
แจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
• กรณีสินค้าใช้งานไม่ได้ บกพร่องจากการผลิต แจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ
• โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพครบถ้วน (สินค้า, ของแถม, อุปกรณ์, กล่องบรรจุสินค้า)
วิธีการเปลี่ยนสินค้า
• ติดต่อแจ้งความต้องการในการเปลี่ยนสินค้าได้ที่
บจก.ไทยสเตนเลสสตีล
10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 
หรือ E-mail : online-support@seagull-brand.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ส่งสินค้าในสภาพครบถ้วน (สินค้า, ของแถม, อุปกรณ์, กล่องบรรจุสินค้า)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน หรือรายละเอียดการสั่งซื้อ
• สามารถนำส่งสินค้าได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งเข้ามาทางพัสดุ * 
(*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าที่คืนสูญหาย หรือส่งมาไม่ถึงทางบริษัท)
แผนกบริการลูกค้า 
เวลา 08:00 - 18:00 น.
ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โทร 027307999

E-mail : online-support@seagull-brand.com